CPR Prestandadeklaration (DoP)

Construction Products Regulation (CPR) är en förordning från EU – på svenska mer känd som Byggproduktförordningen, vars syfte är att reglera gränserna för brandsäkerhet och farliga ämnen i byggmaterial.

CPR logo

Kablar som omfattas av Byggproduktförordningen är kraft-, styr- och kommunikationskablar som är fast monterade och avsedda för driften av byggnaden. Kablar som är installerade i och på maskiner berörs ej av direktivet.

I listan nedan kan du ladda ned rätt Prestandadeklaration (Declaration of Performance – DoP) för den kabel du ska använda.

Det finns två sätt att hitta rätt nedladdning:

  1. Via produktnamnet i tabellen nedan
  2. Via denna länk där vår kabelbenämning, DoP-dokumentnummer, produktidentifieringskod med länkar samt CPR-klass redovisas per artikelnummer

Obs! Det är ett urval av dimensioner per produktnamn som har klassificerats enligt CPR. Dessutom kan artikelnummerserien inom varje produkt ha flera olika CPR-klasser, beroende på utfall av brandtesterna.

Det finns även en Readme-textfil i nedladdningspaketet som vägledning.
Svar på de vanligaste frågorna kring CPR hittar du i Lapps FAQ.

Förordningen gäller från och med 1 juli 2017.