Livsmedel & drycker – Food & Beverage

Vi har lösningar som uppfyller dina krav

Få branscher är så mångfacetterade och krävande, med hänsyn till driftförhållanden, som livsmedelsindustrin. De strikta kraven på hygien och renlighet i ”Food & Beverage” gäller även för elkomponenter.

I över 50år har Miltronic försett den maskin- och anläggningstekniska industrin med ett omfattande utbud av både standard- och specialprodukter som uppfyller de tuffa kraven i livsmedels- och förpackningsindustrierna.

Förutom ett brett utbud av produkter så har vi möjlighet att lokalt kundanpassa produkterna så att de blir mer färdiga för dig som kund att använda, tex bearbetning och bestyckning av kapslingar, montage av kontaktdon, kapa och avmantla kabel och mycket mer.


Det ställs komplexa krav på komponenter och kablar i livsmedelsindustrin, i buteljerings- och förpackningsanläggningar. Utrustningen måste vara beständig mot en mängd kemiska, termiska och fysiska påfrestningar, så att de kan användas i kylutrymmen och fuktiga miljöer och ändå fungera tillförlitligt.

Hygienen har högsta prioritet. Därför är även beständighet mot aggressiva industriella rengöringsmedel viktigt.

I vårt beprövade och testade produktutbud finns en lösning för praktiskt taget alla tillämpningar. Våra interna testanläggningar är också en viktig stödkälla.

Elkomponenter för livsmedelsindustri - Miltronic Lapp Group

Vi tar fram tillförlitliga lösningar för exempelvis:

 

  • Mejeriprocesser/mejeriteknik
  • Kött- och fiskprocesser
  • Bageri- och konfektyrprocesser
  • Buteljeringsanläggningar
  • Förpackningsmaskiner

Om du har några frågor står våra medarbetare, med sina omfattande branschkunskaper, till ditt förfogande.