Robottillverkning och integration

Robotar idag kan ses arbeta tillsammans med sina mänskliga kollegor i nästan alla branscher, ofta tar den på sig arbete som är för svårt, farligt eller som utgör en hälsorisk för människor. De kan ses lyfta tunga laster, exakt applicera färg i varje litet skrymsle och vrå och upprepa samma produktionssteg miljontals gånger med exakt samma precision.

Robotintegration i bilindustrin - kontakta oss på Miltronic för mer info

Krav på material i robotapplikationer:

Vi har allt för robotintegration - kontakta oss på Miltronic
  • Extrem böjning och roterande rörelser
  • Högsta nivån av flexibilitet, stabilitet och hållbarhet
  • Begränsade utrymmet för kablage
  • Individuella montage
  • Snabb leverans av viktiga reservdelar
  • Mångsidiga kabelsystem - varje robottyp har olika rörelsesekvenser

En enda felande komponent kan riskera att få hela produktionslinjen att bli stillastående, vilket kan medföra stora förluster.

Hur kan Miltronic uppfylla dessa krav

Miltronic/Lapp Group har arbetat intensivt inom robotteknik i mer än 30 år och producerar styr- och datakablar, specialkablar och motsvarande kablage. Som ett resultat ger Lapp Group högkvalitativa standardprodukter samt individuellt kundanpassade produkter. I sammarbete med Miltronics övriga sammarbetspartners så har vi en produktportfölj som täcker installation i hela robotcellen.