Koppar- och aluminiumtillägg

Miltronic gör en justering av kopparpriset en gång i månaden. Snittet av föregående två månaders kopparpris används för beräkning av koppartillägget.

För dig som kund innebär det att tillägget alltid följer den löpande prisutvecklingen på råvarubörserna utan framtida spekulation om förändring. Du kan behålla samma prislista som idag. På grund av rådande råvaruprisutveckling har vi infört ett kopparpristillägg på kabelskor på samma sätt som för kabel.

koppar aluminium vertical