Telekom – brett produktutbud möter branschens behov

Idag sker en omfattande utbyggnad av 4G-näten av ett flertal operatörer i landet. Det sker främst genom uppgradering av befintliga mastplatser för 2G eller 3G, men det tillkommer även helt nya mastplatser som bidrar till en ökad yttäckning.

Forskare och telekomindustrin utvecklar samtidigt en ny generation av mobilnät, 5G, det femte sedan starten på 80-talet.

För att möta behovet av kraftfullare trådlös uppkoppling, pekar forskningen på att fastighetsägare och andra användare i framtiden kommer att sätta upp egna mindre basstationer där många människor befinner sig, som till exempel på kontor och offentliga platser. Dessa basstationer förbinds givetvis med fiber.

Genom att placera stationerna inomhus reduceras kostnaderna eftersom de sänder med mindre effekt och kan installeras och underhållas av fastighetsägarna själva.

I vårt breda sortiment av kablar och produkter kring kabel finns lösningar som möter telekombranschens behov: 

  • Styr- och kontrollkabel
  • Batterikabel
  • Ethernet- och LAN-kabel
  • Koaxialkabel
  • Fiberkabel
  • Specialkabel
  • Kapslingar
  • Förskruvningar
  • Kabelskydd och ledningsförläggningssystem
  • Märksystem

Välkommen att kontakta oss för mer information!