Materialhantering

Dagens marknad är global. Utbytet av gods förutsätter effektiva logistiksystem. Här spelar kablar och kabeltillbehör en viktig roll. Varje länk i processkedjan måste fungera väl.

Lyft- och hanteringsutrustning

Medan globaliseringen för hela världen närmare, fortsätter det globala handelsflödet stadigt att öka. Den här utvecklingen är möjlig tack vare moderna kommunikations- och transportsystem. Inom global logistik är snabba reaktions- och processtider beroende av en hög grad av flexibilitet. Hanteringen måste fortlöpa smidigt och kostnadseffektivt.

När det gäller tillämpningar för materialhantering har Miltronic ett omfattande utbud av ÖLFLEX® anslutnings- och styrkablar, UNITRONIC® datakabel och kabeltillbehör.

Vårt utbud av kablar för lyft- och hanteringsutrustning är utformat för att användas i frihängande applikationer, som upprullningskablar eller bogserkablar i lyftutrustning och transport-/transportörssystem. Vi har även hisskablar för olika installationshöjder, flatkablar och kablar för släpkedjesystem.

Vi erbjuder också färdigmonterade systemlösningar.

Testad kvalitet

Kvaliteten på våra kablar testas regelbundet i Lapp Groups testcenter och laboratorier. Exempelvis utförs uthållighetstester vid testbänkar som är särskilt framtagna för upprullningskablar, till exempel ÖLFLEX® CRANE. Parametrar som upprullningshastighet och dragstyrka kan justeras efter behov.

Vi kontrollerar kvaliteten så att du kan lita på våra produkter.

Kundanpassade lösningar

Hittar du ingen bra lösning för din applikation? Våra specialister kan ta fram kundanpassade lösningar utifrån dina specifikationer.

Vi kan även ge råd på plats om specifika tillämpningar. Välkommen att kontakta oss!