Maskin- & anläggningsteknik

Innovativa lösningar för till exempel livsmedelsindustri, lyft- och hanteringsutrustning och robotteknik.

Maskin- & anläggningsteknik

Maskin- och anläggningsteknik har en nyckelposition i landets ekonomi. Branschen är en av de största, sysselsättningsmässigt och har en ledande exportroll.

 

Som en av de mest framträdande leverantörerna
av högpresterande, effektiva, tillförlitliga och nyskapande lösningar inom kabelteknik gör vi allt
för att bibehålla vårt goda renommé.

Specialistkompetens för dig

Vid sidan av den expertkompetens som krävs för att uppfylla kraven inom området maskin- och anläggningsteknik har vi under de senaste åren definierat strategiska affärsområden och utökat vår specialistkompetens på ett flertal andra områden.


Vi har erfarna experter med omfattande branschkunskaper som kan ge våra kunder råd när specialistkompetens krävs. En del av detta är förstås området automation, som fortsätter att spela en nyckelroll i branschen och som utmanar oss genom kontinuerliga krav på nyskapande.


Andra branscher där vi sett behovet av specialistkunskaper är till exempel livsmedelsbranschen, effektiva logistik- och transportlösningar, fordonsindustrin och framtidens robotteknik. I samarbete mellan kunderna och specialisterna tas kommande lösningar fram.