CPR

Information och nedladdning av CPR Prestandadeklaration (DoP)

Construction Products Regulation (CPR) är en förordning från EU – på svenska mer känd som Byggproduktförordningen, vars syfte är att reglera gränserna för brandsäkerhet och farliga ämnen i byggmaterial.

CPR logo

Kablar som omfattas av Byggproduktförordningen är kraft-, telekommunikations- och signalkablar som installeras permanent och är avsedda för driften av byggnaden, till exempel belysning, ventilation och värme.

Vilka kablar berörs inte av CPR?

  • Maskiner (OEM) och annan utrustning som inte är avsedda för driften av byggnaden 
  • Brandresistent kabel
  • Kablar med kontakt i ändarna, till exempel anslutningskablar och patchkablar

I listan nedan kan du ladda ned rätt Prestandadeklaration (Declaration of Performance – DoP) för den kabel du ska använda. Det finns två sätt att hitta rätt nedladdning:

  1. Via produktnamnet i tabellen nedan
  2. Via denna länk (endast Lapp-produkter) där vår kabelbenämning, DoP-dokumentnummer, produktidentifieringskod med länkar samt CPR-klass redovisas per artikelnummer

Obs! Det är ett urval av dimensioner per produktnamn som har klassificerats enligt CPR. Dessutom kan artikelnummerserien inom varje produkt ha flera olika CPR-klasser, beroende på utfall av brandtesterna.

I nedladdningspaketen för Lapp-produkter finns även en readme-textfil som vägledning.

Du kan läsa mer om CPR Prestandadeklaration här. Svar på de vanligaste frågorna kring CPR hittar du i Lapps FAQ

Förordningen gäller från och med 1 juli 2017.

Förpliktelser för distributörer – (EU) No. 305/2011, Article 14, (1)pp

"När en produkt görs tillgänglig på marknaden, ska distributörerna handla med vederbörlig försiktighet i enlighet med kraven i denna förordning." Miltronic AB följer förordningen för följande produkter:

  Produkter från LAPP
1. (N)HXMH
2. J-2Y(ST)Y...ST III BD
3. JE-LiYCY...BD
4. JE-LiYCY...BD EB
5. JE-Y(ST)Y...BD
6. JE-Y(ST)Y...BD EB
7. J-Y(ST)Y
8. J-Y(ST)Y Fire Alarm Cable
9. N2XCH
10. N2XH
11. NAYY
12. NYCWY
13. NYCY
14. NYM
15. NYY
16. RD-Y(ST)Y
17. J-H(ST)H

Nedanstående översikt är kablar från LAPP som testats och godkänts enligt CPR. På grund av att vårt centrallager i Tyskland inte har möjlighet att märka om sitt innevarande lager, ber vi dig att vara uppmärksam på följande under en övergångsperiod:

  • CPR-etikett på hela förpackningar kan saknas. Kapade längder från Miltronic har dock alltid CPR-etikett.
  • För en kabeltyp kan endast delar av artikelbasen vara CPR-klassad
  • Kontakta kundservice på telefon 0155-777 80 om du har frågor om "Kommande CPR-produkter från LAPP"