+46 155 777 80

alter Browser Firefox Browser Internet Explorer Browser Safari Browser Opera Browser
 
 

Instrumentrör

Vårt sortiment omfattar två varianter av instrumentrör, dels som el-pneumatisk kombination och som flerledarrör. El-pneumatisk kombination innehåller styrkablar och pneumatikrör och flerledarrör innehåller bara pneumatikrör. Olika typer av material kan väljas utifrån aktuell applikation, även helt halogenfira varianter finns.