Vindkraft

Funktionella, tillförlitliga och slitstarka produkter för turbiner, maskinhus, torn och droppslingor.

Vindkraft

Det är idag ett välkänt faktum att de fossila bränslena håller på att sina och att framtiden finns i förnybar, miljövänlig energi. Därför har vindkraft blivit en allt mer betydande marknad.

Under de senaste åren har utnyttjandet av vindkraft i många länder i och utanför Europa ökat snabbt.

Vindkraft spelar en viktig roll i globalt verksamma Lapp Group. För att spegla hur viktig den är har en strategisk affärsenhet, Vind, bildats i Tyskland. Den är specialiserad på produkter och tjänster för sektorn.

Erfarenhet är en del av vår portfölj

Oavsett vilka kablar du väljer till dina vindturbiner kan du lita på att du får högsta standard i fråga om funktion, tillförlitlighet och livslängd varje gång.

Vår kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 har använts kontinuerligt i droppslingor i mer än tio år. Kabeln har motsvarat de extrema kraven i droppslingan fram till idag och gör fortfarande sitt jobb.

Vi har sammanställt de produkter som redan används i maskinhus, torn eller droppslingor i en specialkatalog för vindkraft.

Filtyp Katalogtitel Information
Products for wind energy
(PDF 26 MB )
Information om Lapp Groups produkter för vindenergi.